}
Αποστειρωμένες βελόνες για τη μέτρηση του σακχάρου
}
Αποστειρωμένες βελόνες για τη μέτρηση του σακχάρου
}