Φυσική λύση για την ναυτία, την ζάλη και τον εμετό
}