Σλιπ μιας χρήσης ιδανικό κατά τις μέρες μετά τον τοκετό
}
Κατάλληλο για μετά τον τοκετό
}