Για ήπιες κακώσεις του αγκώνα, οιδήματα & αρθρίτιδες
}
Κατάλληλη για οιδήματα, αρθρίτιδες & πρόληψη κατά την άθληση ή..
}