Για την αποκατάσταση σοβαρών κακώσεων της ποδοκνημικής,..
}
Για πρόληψη και αποκατάσταση μέτριων κακώσεων της ποδοκνημικής
}
Για πρόληψη και αποκατάσταση ελαφρών κακώσεων της..
}
Για πρόληψη και αποκατάσταση ελαφρών κακώσεων της..
}