Προσφέρει σταθεροποίηση του αντίχειρα, για σύνδρομο De..
}
Για ακινητοποίηση δακτύλων, κάταγμα φαλαγγών, κακώσεις..
}
Για ακινητοποίηση δακτύλων, κάταγμα φαλαγγών, κακώσεις..
}
Για ακινητοποίηση δακτύλων, κάταγμα φαλαγγών, κακώσεις..
}
Για σταθεροποίηση, πρόληψη & ήπιες παθήσεις /κακώσεις του..
}
Για την παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου το οποίο αποκλίνει..
}
Για την παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου που αποκλίνει προς τα..
}
Για την παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου που αποκλίνει προς τα..
}