Κατάλληλο για μετά τον τοκετό
}
Για μετεγχειρητική υποστήριξη στην κοιλιακή χώρα
}
Padv-694