Το καλάθι μου

Σύνολο: {{order.final_cost}}
Δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 39€

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-17:00

Ασφαλείς Συναλλαγές

Όροι Διαγωνισμού

1. Το Φαρμακείο «ΦΑΡΜΑΝΤΒΑΪΣ Ο.Ε.», με το διακριτικό τίτλο pharmadvice.gr (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει σειρά από διαγωνισμούς / κληρώσεις (εφεξής οι «Ενέργειες»), στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας ηλεκτρονικά προκειμένου να κερδίσουν τα δώρα που θα προκηρύσσονται πριν από κάθε κλήρωση.

2. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση ισχύει με την αγορά τουλάχιστον ενός προϊόντας Arcaya για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της εκάστοτε κλήρωσης.

3. Από τις Ενέργειες εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ «ΦΑΡΜΑΝΤΒΑΪΣ Ο.Ε.», με το διακριτικό τίτλο pharmadvice.gr’ ΤΗΣ -Διοργανώτρια Εταιρεία, «Generation Y- International Interactive Agency - ΣΠΑΝΙΔΗΣ-ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ O.Ε.» καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και γ’ βαθμού.

4. Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής και τα δώρα της κάθε κλήρωσης θα ορίζονται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://www.pharmadvice.gr/ ή στη σελίδα του Facebook https://www.facebook.com/pharmadvice.gr/ της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της εκάστοτε κλήρωσης.

5. Στην κάθε κλήρωση θα συμμετέχουν όλοι όσοι αγόρασαν τουλάχιστον ένα προϊόν Arcaya για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας της εκάστοτε κλήρωσης.

6. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται και δεν μεταβιβάζονται.

7. Όλοι οι συμμετέχοντες στην κλήρωση μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία διενέργειάς της κατά την προκαθορισμένη κατά τα άνω ημέρα και ώρα της εκάστοτε κλήρωσης και όπως αυτή θα προβλέπεται στη σχετική ανακοίνωση για την εκάστοτε κλήρωση στην ιστοσελίδα https://www.pharmadvice.gr/ ή στη σελίδα του Facebook  https://www.facebook.com/pharmadvice.gr/ της Διοργανώτριας Εταιρείας.

8. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών κάθε κλήρωσης θα πραγματοποιείται έως και 2 εργάσιμες ημέρες μετά την εκάστοτε κλήρωση, όπου η εταιρεία Pharmadvice θα επικοινωνήσει μαζί τους μέσω των emails τους.

10.Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα https://www.pharmadvice.gr/ ή στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/pharmadvice.gr/) της Διοργανώτριας Εταιρείας να μεταβάλλει τους όρους των κληρώσεων, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά τους ή ακόμη και να τις ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

11.Στην περίπτωση που για κάποια κλήρωση που διενεργείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι στην ιστοσελίδα https://www.pharmadvice.gr/  ή στη σελίδα του Facebook (https://www.facebook.com/pharmadvice.gr/ ) της Διοργανώτριας Εταιρείας, αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων.

12.Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά τέτοια ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.

13. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται από την υποστηρίκτρια των Διοργανωτριών εταιρεία «ΦΑΡΜΑΝΤΒΑΪΣ Ο.Ε.», με το διακριτικό τίτλο pharmadvice.gr  για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει, καθώς και για άλλους προωθητικούς σκοπούς δηλαδή για ενέργειες Marketing. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν σε αρχείο και θα επεξεργάζονται από το ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ «ΦΑΡΜΑΝΤΒΑΪΣ Ο.Ε.», με το διακριτικό τίτλο pharmadvice.gr. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από «ΦΑΡΜΑΝΤΒΑΪΣ Ο.Ε.», με το διακριτικό τίτλο pharmadvice.gr είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω τηλεφώνου, email ή SMS από την υποστηρίκτρια των Διοργανωτριών εταιρεία «ΦΑΡΜΑΝΤΒΑΪΣ Ο.Ε.», με το διακριτικό τίτλο pharmadvice.gr, στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει κατά τη συμμετοχή τους καθώς επίσης παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προς την «ΦΑΡΜΑΝΤΒΑΪΣ Ο.Ε.», με το διακριτικό τίτλο pharmadvice.gr  να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην ως άνω εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pharmadvice.gr .

14.Η διάρκεια της Ενέργειας ορίζεται από τις 08/03/19 έως τις 01/04/19 .

15. Ο αριθμός των νικητών είναι πέντε (5) και το δώρο είναι:

1) κρέμα – serum Neomist, παγκόσμια καινοτομία στην αντιγύρανση